Дейтрон е дружество, създадено през 1994 година и развиващо широк спектър от дейности в отрасъл "строителство".

Жилищна сграда Търговска сграда  Жилищна сграда
Проект на Дейтрон
на ъгъла на бул. 3-ти Mарт и ул. Блян
Завършване: няма точна дата

Посещения: 2117
последна актуализация: 2010-06-30
Информация от инвеститора
Офис сграда Търговска сграда  Жилищна сграда
Проект на Дейтрон
ул. Ружа
Завършване: няма точна дата

Посещения: 2245
последна актуализация: 2010-05-11
Информация от инвеститора
Жилищна сграда Търговска сграда  Жилищна сграда
Проект на Дейтрон
на ъгъла на ул. Милосърдие и Радост
Завършване: няма точна дата

Посещения: 1973
последна актуализация: 2010-05-11
Информация от инвеститора
Жилищна сграда  Жилищен комплекс
Проект на Дейтрон
близо до бул. Христо Смирненски
Завършване: няма точна дата

Посещения: 3560
последна актуализация: 2010-05-11
Информация от инвеститора